Välkommen till

Nässjö Älgskötselområde SydVäst (NÄSV)

Styrelsemöte 25/8 kl 19

Jaktlagsmöte 15/9 kl 19

OBS! Det är mycket viktigt att ni anger vilket älglag som betalning avser, gärna även kontaktuppgift.

Betalas in på bankgiro: 5160-3280

Vuxen älg: 750:-

Kalv: 100:-

 

Nu har vi bankgiro 5160-3280